Research Article — Valdesos en Alemanya


2016. Paper «Les petjades occitanes dels valdesos a Alemanya» (The Occitan traces of the valdense in Germany) held at the 10th Congress of the AIEO in June 2014. Published in the proceedings: Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internationala d’Estudis Occitans, Lleida, S. 227–238.

2016. Fachvortrag ‚«Les petjades occitanes dels valdesos a Alemanya» (Die okzitanischen Spuren der Waldenser in Deutschland) auf dem 10. Kongress der AIEO im Juni 2014. Veröffentlicht im Tagungsband: Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internationala d’Estudis Occitans, Lleida, S. 227–238.

2016. Ponencia «Les petjades occitanes dels valdesos a Alemanya» (Las huellas occitanas de los valdenses en Alemania) presentada durante el 10. congreso de la AIEO en junio 2014. Publicada en las actas: Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internationala d’Estudis Occitans, Lleida, pp. 227–238.

2016. Ponència «Les petjades occitanes dels valdesos a Alemanya» presentada durant el 10. congrés de la AIEO al juny 2014. Publicada en les actes: Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectives. Actes de l’XIen Congrèsde l’Associacion Internationala d’Estudis Occitans, Lleida, pàg. 227–238.