Que us puc oferir:

Redacció
Edició & Correcció
Ressenyes & Informes
Traducció

 1. Gestió de projectes editorials
 2. Col·lecció i recerca d’idees
 3. Comunicació amb l’equip, autors, traductors, etc.
 4. Concepció de disseny i continguts
 5. Copy-Editing
 6. Edició & Correcció

Edició i correcció per a llibres, texts i material digital i audio-visual.

Especialitzada en material didàctic per a l’adquisició d’idiomes i textos científics.

 • La correcció inclou la revisió d’ortografia, gramàtica, puntuació i tipografia.
 • A més de la correcció, l’edició també inclou una revisió estilística i lingüística. L’objectiu és un llenguatge més fluent i un text coherent. El disseny també es normalitza i millora.
 • En el cas del material audiovisual, també es presta atenció a la claredat i la pronunciació.

Ofereixo aquest servei per a textos en alemany, anglès i castellà.

Llegeixo originals publicats i inèdits en alemany, anglès, castellà, català, francès per escriure ressenyes i informes. 

Llengua original de llibres & enfoque

Llengua original de llibres >> alemany, anglés, castellà, català o francés
Enfoque >> novel·les negres, thrillers i novel·les de ficció

Informes contenen:
 • Dades claus
 • Descripció (resum, anàlisi del contingut i les persones clau, de l’estructura, d’idioma i estil)
 • Avaluació (impressió general, coherència de l’estructura, crítica – èxit o necessitat de millora)
 • Assessorament (aspectes comercials, idees i suggeriments)

Informes i ressenyes es poden escriure en alemany, anglès, castellà i català.

Combinació d’idiomes

A l’alemany de l’anglès, català, castellà.

A l’anglès de l’alemany, català, castellà.

Tipos de text

llibres il·lustrats
textos breus
blurb
pròlegs
altres textos

Aprofiteu de contractar una parlant nativa alemanya amb experiència i una lingüista formada que va estar a Anglaterra una temporada i viu a Barcelona des de fa vuit anys.

Traduir significa
 • qualitat gramatical i de contingut
 • transferir correctament les característiques lèxiques, semàntiques i culturals a la llengua de destinació tenint en compte les peculiaritats lingüístiques específiques del país
 • transmetre cultura, història i costums de les àrees lingüístiques.

Els formats de text utilitzats són Word i PDF, així com en el programa de maquetació i tipografia Adobe InDesign. Utilitzo track changes i comentaris per facilitar el seguiment de tots els canvis.