Laura Schröder

Editora & Traductora
Autònoma

Llibre, pàgina web, text comercial o treball final
– obtinc lo millor dels vostres textos en alemany o anglès
i us ajudo a trobar paraules significatives
per a l’ocasió adequada i el públic adequat.

EDITORIALS

Editar & Corretgir
Gestió de projecte

EMPRESES

Editar
Corretgir

TRADUCCIÓ

DE < en, es, cat
EN < de, es, catCombino coneixement professional i cultural de països de parla alemanya, anglesa, espanyola i catalana i ofereixo serveis per a editors, empreses i particulars.

Filòloga formada amb més de 5 anys d’experiència com a editora, traductora i redactora de continguts. Sóc autònoma des del 2016 i treballo des de Barcelona amb editorials i empreses de tot el món.

Projects que vaig gestionar o en els quals vaig participar.

  • Gestionar projectes editorials
  • Editar i corretgir llibres, pàgines web, treballs finals
  • Traduir textos de productes i pàgines web
  • Redactar textos

ALGUNS DELS MEUS CLIENTS