TRADUCCIÓ

black and white book business close up

COMBINACIÓ D’IDIOMES
A l’alemany de l’anglès, català, castellà.
A l’anglès 
de l’alemany, català, castellà.

AREA D’ESPECIALITZACIÓ
Textos informatius
Textos comercials
Pàginas web & interfícies d’usuari

Aprofiteu de contractar una parlant nativa alemanya amb experiència i una lingüista formada que va estar a Anglaterra una temporada i viu a Barcelona des de fa vuit anys.

Per què encarregar una traducció professional?

Amb un lloc web o una aplicació una traducció pot millorar el posicionament de l’empresa en els motors de recerca, així com la presència als mercats exteriors. Per als usuaris que se senten més còmodes en el seu propi idioma ofereix una experiència de surf més accessible i agradable.
Per a textos comercials i informatius una traducció reflecteix serietat i atenció al detall; mostra que la vostra empresa té cura de la comunicació –que va més enllà del benefici– amb clients, accionistes i parts interessades.

Traducció significa

1) qualitat gramatical i de contingut
2) transferir correctament les característiques lèxiques, semàntiques i culturals a la llengua de destinació tenint en compte les peculiaritats lingüístiques específiques del país
3) transmetre cultura, història i costums de les àrees lingüístiques.