EMPRESES

notebook

Editing & correcció de textos

Abans d’enviar o publicar el text, hauríeu de considerar l’ajuda d’un parell d’ulls frescs i objectius. Hi ha una elevada probabilitat que s’hagi produït un error ortogràfic o que una persona no implicada no pugui comprendre clarament l’argument.

Formats de text Word, PDF, InDesign
Track-changes & comentaris
Textos en alemany i anglès

EDITING

CORRECCIÓ
revisió estilística i lingüística

L’objectiu és un llenguatge fluent i un text llegible.
Les frases imbricades es reformulen, es canvia el llenguatge col·loquial i es repeteixen les repeticions de paraules per sinònims. Les connexions que falten es restableixen.

CORRECCIÓ

ORTOGRAFIA
GRAMÀTICA
TIPOGRAFIA

Per tant, cal tenir cura de l’ortografia, la gramàtica i la puntuació correctes, la grafia s’estandarditza i s’utilitzen correctament les cometes, els apòstrofes i guions.