Conference Report — Muret

Estudis Romànics
2015. Conference report 'Crónica del Congrés 800 anys després de Muret: Els trobadors i les relacions catalanooccitanes' in Estudis Romànics, Vol. 37, p. 642–643.

2015. Conference report ‚Crónica del Congrés 800 anys després de Muret: Els trobadors i les relacions catalanooccitanes‘ in Estudis Romànics, Vol. 37, p. 642–643.

2015. Konferenzbericht ‚‚Crónica del Congrés 800 anys després de Muret: Els trobadors i les relacions catalanooccitanes“ in Estudis Romànics, Vol. 37, S. 642–643.

2015. Crónica de conferencia „Crónica del Congrés 800 anys després de Muret: Els trobadors i les relacions catalanooccitanes“ en Estudis Romànics, Vol. 37, pp. 642–643.

2015. Crònica de conferència „Crònica del Congrés 800 anys després de Muret: Elstrobadors i els relacions catalanooccitanes“ en Estudis Romànics, Vol. 37, pàg. 642–643.